arkaplan

Muhtasar Beyanname Hakkında Bilgi

Nisan 03, 2014 Gökhan TEKİN 0 Yorum

Muhtasar Beyanname Hakkında Bilgi
Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(GVK md.84).

    Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde
vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen
vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır.

     Muhtasar beyanname gelir vegisi beyanlarından biridir. Muhtasar beyanname, işverenler veya vergi tevkifatı yapan diğer kimseler tarafından kesilen vergilerin matrahları ile birlikte, toplu olarak vergi dairesine bildirilmesine mahsustur(GVK md.84).
     Muhtasar beyannamede stopaj usulü vergilendirme söz konusudur. Stopaj usulünde vergi asıl borçludan değil, vergi sorumlusundan talep edilir. Bu tür vergiler kaynakta kesilen vergilerdir. Bu yolla gelir daha sahibinin eline geçmeden önce vergilendirilmiş olmaktadır.

     Beyan ve Ödeme:


       Mükellef ilgili vergi tevkifatlarını (stopaj, vergi kesintisi) muhtasar beyanname doldurmak ve doldurmuş olduğu
beyannameyi bağlı olduğu vergi dairesine vermek sureti ile bildirir. Muhtasar beyanname aylık veya üç aylık dönemler itibari ile
düzenlenip verilebilir. Ancak üç ayda bir muhtasar beyanname verme imkanından yararlanabilmenin koşulları vardır. Üç aylık
beyanname vermek isteyen mükelleflerin aşağıdaki şartların tümünü taşıması gerekmektedir:

>>> Çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olmalıdır.
>>> Yapılmış tevkifatlar arasında zirai ürün bedellerinden yapılmış tevkifatbulunmamalıdır.
>>> Üç aylık dönemler halinde muhtasar beyanname verileceği vergi dairesine önceden
bildirilmiş olmalıdır.
      Ziraî ürün bedelleri üzerinden tevkifat yapanlar hariç olmak üzere, çalıştırdıkları hizmet erbabı sayısı 10 ve daha az olanlar, 94. maddeye göre yapacakları tevkifatla ilgili muhtasar beyannamelerini, bağlı bulundukları vergi dairesine önceden bildirmek şartıyla her
ay yerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmiüçüncü günü akşamına kadar verebilirler (GVK md.98) .


     Ekim Kasım, Aralık dönemi için              23 Ocak,
     Ocak, Şubat, Mart dönemi için              23 Nisan ,
     Nisan,Mayıs, Haziran dönemi için          23 Temmuz,
    Temmuz, Ağustos, Eylül dönemi için 23 Ekim akşamına muhtasar beyanname verilir.

SİZDEN ÖNCEKİLER BU YAZILARIMI DA OKUDU

0 yorum

Yorum Kuralları
1 - Yaptığınız yorumun, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz
2 - Yazım ve dil bilgisi konusundaki hassasiyetinizi yorumlarınızda da gösteriniz.
3 - Her zaman nazik bir üslup kullanmaya özen gösteriniz.
4 - Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymamanız durumunda,
site sahibi yorumunuzu yayınlama ya da yayınlamama hakkına sahiptir.