arkaplan

Kdv Beyannamesi Nedir?

Mart 17, 2014 Gökhan TEKİN 0 Yorum

Kdv Beyannamesi Nedir?
    Katma Değer Vergisine tabi işletmelerin aylık olarak müteakip ayın 24. ncü günü akşamına kadar Gelir ve Kurumlar Vergisi bakımın­dan bağlı bulundukları Vergi Dairesine verdikleri beyannamedir.
   Katma Değer Vergisi beyannamesi ile ilgili ayda hesaplanan KDV'nin matrahı, hesaplanan KDV, İndirimler (Indirilebilir KDV'leri) ve ödenmesi gereken KDV hesaplanarak beyan edilir ve ödenir.

   KDV Beyannamesinin ön yüzünde; İşletmenin  ay içinde yapmış olduğu teslim ve hizmetler  toplamı, KDV  istisna kapsamına glren teslim ve hizmetleri ve  bunların birbirinden düşülmesiyle bulunan KDV matrahı yer almaktadır. Beyannamenin ön yüzünde ayrıca, Matrah üzerinden KDV o­ranlarına göre hesaplanan KDV, ilave edilecek KDV, toplam KDV, İndirilecek KDV (önceki dönemden devreden KDV, cari döneme ait indirilecek KDV, Satışı gerçekleşmeyen veya iade edilen mal ve hizmetler sebebiyle indirilecek KDV, Türkiyede ikamet etmeyen yolculara iade edilen KDV) , ödenmesi gereken KDV, sonraki döneme devreden KDV, iade edilmesi gereken KDV, tecil edilecek KDV satırları vardır.
   Beyannamenin arka yüzünde istisnalar ve iade hakkı doğuran işlemlere ve ihrac kaydıyla teslimlere ilişkin bildirim formları yer almaktadır. Bu bildirim formlarında yüklenilen KDV de gösterilmektedir.
  Not: aylık Kdv beyannameleri verenlerin dışında birde 3 ayda bir Kdv beyannamesi veren işletmeler vardır

SİZDEN ÖNCEKİLER BU YAZILARIMIDA OKUDU

0 yorum

Yorum Kuralları
1 - Yaptığınız yorumun, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz
2 - Yazım ve dil bilgisi konusundaki hassasiyetinizi yorumlarınızda da gösteriniz.
3 - Her zaman nazik bir üslup kullanmaya özen gösteriniz.
4 - Yukarıdaki kurallardan herhangi birine uymamanız durumunda,
site sahibi yorumunuzu yayınlama ya da yayınlamama hakkına sahiptir.